Niciun produs în coș.

Contact

contact@aspo.ro

Str. Virgil Plesoianu 87, et. 2

+1 800 123 456 789

TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA ŞI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ A ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.aspo.ro

Conţinutul website-lui www.aspo.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Asociației de Sprijin a Pacientului Oncologic. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile şi design-ul) conţinute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Asociației de Sprijin a Pacientului Oncologic. Este interzisă modificarea conţinutului acestor pagini, precum şi copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creaţii derivate din orice informaţie sau serviciu obţinut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteţi contacta la: asporomania@gmail.com .

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a obţine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, e-mail-ul şi numărul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informaţii despre serviciile instituţiei noastre fără acordul utilizatorului.

Asociația de Sprijin a Pacientului Oncologic se obligă să asigure confidenţialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terţi niciun fel de informaţii cu caracter personal, excepţie făcând terţii parteneri care asigură buna funcţionare a acestui site.

Pot fi furnizate către terţe persoane atât informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic pe site, cât şi alte informaţii statistice care nu conţin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, ca şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.
Toate aceste informaţii colectate prin intermediul site-ului de către Asociația de Sprijin a Pacientului Oncologic au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor sale.